Projectvereisten

https://kodifyit.com/Main/wp-content/uploads/2023/02/Managed-Services-Black-and-While.jpg

Projecteisen zijn voorwaarden of taken die moeten worden vervuld om het succes of de voltooiing van het project te garanderen.

Ze geven een duidelijk beeld van het werk dat gedaan moet worden.

Ze zijn bedoeld om de middelen van het project af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie.

Wat zijn de voordelen

De voordelen van het effectief opstellen van projectvereisten zijn onder meer:

  • Kostenbesparing,
  • Hogere slagingspercentages van projecten,
  • Effectiever veranderingsmanagement,
  • Betere communicatie tussen stakeholders.

Categorieën

Projectvereisten kunnen worden ingedeeld in drie hoofdcategorieën: zakelijke vereisten,
oplossingsvereisten en de vereisten van stakeholders.

Zakelijke vereisten  zijn de behoeften van het bedrijf op hoog niveau. Zij geven aan wat nodig is
en waarvoor het project dient. Dit is doorgaans het startpunt van het project en biedt een
leidraad voor de andere soorten vereisten. Het is noodzakelijk dat deze eisen duidelijk en
vroegtijdig worden gecommuniceerd.

Oplossingsvereisten,  zowel functioneel als niet-functioneel, zijn de specifieke kenmerken en
eigenschappen van het product of de dienst, die horen te voldoen aan alle eisen; zowel aan de
eisen van het bedrijf als van de stakeholders. Functionele eisen beschrijven iets dat een product of dienst moet doen. Niet-functionele eisen beschrijven hoe een systeem geacht wordt te functioneren. Een functionele eis voor uw zonnepaneel is "licht omzetten in elektriciteit", terwijl een niet-functionele eis is "om elektriciteit te produceren met een rendement van 20%.".

Stakeholder vereisten, een stakeholder  is iedereen die belang heeft bij het product of dienst, die wordt geproduceerd of verleend. Dat kunnen interne stakeholders zijn (werknemers) of externe (klanten, regelgevers of leveranciers). Elke individuele stakeholder heeft specifieke behoeften of eisen, die hij vervuld wil zien.

Elk van deze behoeften moet in de loop van het project in evenwicht zijn. Vaak hebben belanghebbenden concurrerende behoeften, die het tijdschema, het budget en de omvang van het project kunnen beïnvloeden als ze niet doeltreffend worden beheerd. Wijzigingen zullen een domino-effect hebben op het gebied van prijzen, materialen en ontwerp en uiteindelijk het project vertragen.

Wanneer een stakeholder toevallig uw klant is, moet u ervoor zorgen dat u zijn exacte eisen uitlokt om uw product of dienst te kunnen leveren. Als de juiste vragen niet met de juiste methode worden gesteld, voldoet u niet aan de behoeften van de klant en is het project uiteindelijk mislukt.

Lees hier meer over ‘Requirements Gathering’