Technische documentatie

https://kodifyit.com/Main/wp-content/uploads/2023/02/Technical_Documentation-Black-and-White.jpgTechnische documentatie is een uitgebreide verzameling schriftelijk materiaal dat het ontwerp, de ontwikkeling en het onderhoud van softwareprojecten beschrijft. Deze documentatie is van vitaal belang voor de succesvolle afronding van elk softwareproject.

Het biedt de noodzakelijke informatie en begeleiding die de ontwikkelaars, testers en andere betrokkenen bij het project nodig hebben.

KodifyIT assisteert bij of creëert in samenwerking met de klant het genereren van deze documenten:

  • Het document ‘Functionele Specificaties’ waarin de functies en kenmerken van een product of dienst worden beschreven. Het beschrijft hoe het product of de dienst moet werken en wat het moet doen.
  • Het document ‘Systeemvereisten’ waarin de specifieke vereisten voor het systeem worden uiteengezet.
  •  Het kwaliteitsborgingsplan is een document dat de stappen beschrijft  die moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat een product of  dienst voldoet aan de door het bedrijf gestelde normen. Het bevat  details over hoe het product of de dienst zal worden getest, gecontroleerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het  voldoet aan de eisen van het bedrijf.
  • De gebruikershandleiding, die een overzicht geeft van het systeem en hoe het wordt gebruikt.

KodifyIT adviseert in samenwerking met de klant bij het opstellen van deze documenten:

  • Het Software Design Document, dat beschrijft hoe het systeem zal worden ontworpen en ontwikkeld.
  • Het Software Test Plan, waarin de testgevallen en andere testinformatie worden beschreven.
  • Het Projectplan, dat de stappen en het tijdschema voor de voltooiing  van een project schetst. Het bevat details zoals taken, deadlines,  middelen en budget.
  • De Release Notes kunnen ook worden opgenomen, afhankelijk van het  project en de behoeften ervan. Deze Technische Documentatie is  essentieel om ervoor te zorgen dat het softwareproject een succes  wordt en volgens de gewenste specificaties wordt voltooid.